Haru Wo Daite Ita: v01 Extra

posted on 14 Apr 2014 12:50 by ffman

free website stats program

สวัสดีค่ะ อา...สงกรานต์ร้อนมาก เวลาอากาศร้อนแล้วอารมณ์อ่อนไหวง่ายค่ะ ใครขี้ร้อนต้องอาบน้ำบ่อยๆ หาของเย็นๆ มารับประทาน และอ่านการ์ตูน Y ค่ะ อาจจะ (เร่า) ร้อนขึ้นมาจิ๊ดนึง แต่ซักพักก็จะเย็นใจ เฮ้อ...

หน้า credits ขอบคุณคำแปลและฝีมือแต่งภาพจากท่าน tamasaki ค่ะ

(ขอความกรุณางดนำผลงานในฟาร์มไปเผยแพร่ที่เวบสาธารณะอื่นนอกจากเวบของผู้แปลเองค่ะ)

หน้า 1 ตอนพิเศษในเล่ม 1 ค่ะ