Gokujou No Koibito v1 c1 [2]

posted on 16 Mar 2011 07:32 by ffman


free website stats program

สวัสดีตอนสายๆ ค่ะ (จะบ่ายแล้วนี่นา) แม้จะยังไม่หายป่วยก็ต้องลากสังขารมาทำงานให้ได้เนื่องจากวันนี้งานเพียบ โอวววว...แม้อากาศจะหนาวยะเยือกแต่ก้นเนี่ยร้อนไปหมดเพราะไฟลนค่ะ

หนุ่มๆ อาจจะร้อนก้นแต่อาจจะคนละเหตุผลกับป้า

หน้า credits ขอบคุณคำแปลและฝีมือแต่งภาพจากท่าน Paperback ค่ะ

(ขอความกรุณางดนำผลงานในฟาร์มไปเผยแพร่ที่เวบสาธารณะอื่นนอกจากเวบของผู้แปลเองค่ะ)

หน้า 14 ต่อกันดีกว่า

หน้า 15 แหมๆๆๆ ปากแข็งซะล่วย

หน้